รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ สมาชิกวุฒิสภา เปิดนิทรรศการ “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพร”

เปิดนิทรรศการ – รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  สมาชิกวุฒิสภา  เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพร” พร้อมมอบสิทธิในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชอัตลักษณ์ท้องถิ่นแก่ตัวแทนจังหวัด  ณ RMUTT Innovation & Knowledge Center ชั้น ๗ อาคารบางซื่อจังชั่น

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี