รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี รับมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน และโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๒ (BEC AWARDS 2019)

อนุรักษ์พลังงาน – รศ.ดร.สุจิระ  ขอจิตต์เมตต์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  รับมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน และโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๒ (BEC AWARDS 2019) จากแบบอาคารเรียนและฝึกอบรม  ออกแบบโดยนายกิตติชาติ โหมาศวิน และ นายดนุพล มากผ่อง โดยมีนายโกมล บัวเกตุ  ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธี  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี