นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี และ นายพงศธร จันทร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านห้องปฏิบัติการกลาง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด ลงนามความร่วมมือทางการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์

ร่วมมือ – นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และ นายพงศธร  จันทร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านห้องปฏิบัติการกลาง  บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด  ลงนามความร่วมมือทางการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี