นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม Open Mind Open Experience” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เปิดโลกกิจกรรม – นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม Open Mind Open Experience”  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ณ หอประชุม  มทร.ธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี