พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 25 เม.ย. 2555 (เช้า)

  
ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ