นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี รับใบรับรองคุณภาพการศึกษาจาก ASIC

รับใบรับรอง – นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับใบรับรองคุณภาพการศึกษาจาก ASIC(Accreditation Service for International Schools, Colleges & University) ของประเทศอังกฤษ ระดับสูงสุด Premier University และ 3 รางวัลพิเศษ ด้านการพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา ด้านนวัตกรรมบริการห้องสมุด และด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จาก Dr.Maurice Dimmcock, ประธาน ASIC ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี