ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีมอบทุนการศึกษา

รับมอบทุน – ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีมอบทุนการศึกษา โดย Mr.Junichi Nagai กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด จำนวน ๒ ทุน ทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาท แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี