ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดนิทรรศการ Artist Residency Project

เปิดนิทรรศการ – ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการ Artist Residency Project  โดยศิลปินในโครงการ “ศิลปินในพำนัก” (Artist Residency) Miss.An Hye Kyung จากประเทศเกาหลีใต้  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวความคิด และสร้างสรรค์ทักษะวิชาการทางศิลปะ  ณ หอศิลป์ศิลปกรรม  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี