มทร.ธัญบุรี ร่วมสืบสานประเพณีไทย นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แห่เทียนพรรษา

มทร.ธัญบุรี ร่วมสืบสานประเพณีไทย นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แห่เทียนพรรษา เพื่อให้นักศึกษา เห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จัดกิจกรรม แห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐ แก้วสกุล รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วม

 

โดยขบวนแห่เทียนพรรษา ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชลงคล ธัญบุรี เริ่มตั้งขบวนที่ บริเวณ หอพระพิริยมงคล พระประจำมหาวิทยาลัย จากนั้น แห่ไปที่วัดหว่านบุญ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึงในขบวนมีการตกแต่งรถแห่เทียนอย่างสวยงาม ส่วนผู้เข้าร่วมภายในขบวนแห่เทียน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัย
เมื่อขบวนเดินทางมาถึง พระอุโบสถวัดหว่านบุญ ขบวนแห่เทียนพรรษา ได้วนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ จากนั้น ได้นำพานพุ่ม ที่มีสิ่งของจำเป็นสำหรับพระภิกษุสงฆ์ นำไปถวาย พร้อมกับการถวายเทียนจำนำพรรษาในครั้งนี้ด้วย

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐ แก้วสกุล รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา เห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและรู้คุณค่าขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่มีมาแต่โบราณ รวมถึงเพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนตามพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา และนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข