พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 24 เม.ย. 2555 (เช้า)

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์