ภาพบรรยากาศงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT62” วันที่ 5 ก.ค. 62 อัลบั้มที่ 3

ภาพบรรยากาศงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT62” วันที่ 5 ก.ค. 62 อัลบั้มที่ 3

บรรยากาศ Open House2019 จุดลงทะเบียนงาน และ Library Tour แนะนำบริการห้องสมุด ในงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ RT62
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารวิทยบริการ

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี