ภาพบรรยากาศงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT62” วันที่ 4 ก.ค. 62 อัลบั้มที่ 2

ภาพบรรยากาศงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT62” วันที่ 4 ก.ค. 62 อัลบั้มที่ 2

บรรยากาศ Open House2019 จุดลงทะเบียนงาน และ Library Tour แนะนำบริการห้องสมุด ในงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ RT62
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารวิทยบริการ

ภาพถ่ายโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี