ภาพบรรยากาศการต้อนรับคณะอาจารย์จาก Camarines Sur Polytechnic College ประเทศฟิลิปปินส์

ผศ.อานนท์ นิยมผล คณบดีครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก Camarines Sur Polytechnic College ประเทศฟิลิปปินส์ ที่เดินทางมาเข้าพบผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อสานต่อความร่วมมือทางวิชาการและเยี่ยมชมการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมชั้น1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม