ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมทร.ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานRTBEC 2019 และพิธีเปิดศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษ Thai-New Zealand Centre

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ RTBEC 2019 และพิธีเปิดศูนย์ Thai-New Zealand Centre โดยคณะบริหารธุรกิจ ร่วมมือกับ Auckland University of Technology ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Mr.Ben Burrowes Regional manage East Asia Education New Zealand , Mr. Lester Finch, Director International Project, Center for International Relations and development of Auckland University of Technology และรศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี อาคารบางซื่อจังชั่น จตุจักร

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี