พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 23 เม.ย. 2555 (บ่าย)

  

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ