ต้อนรับผู้บริหารจาก Beijing Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Beijing Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน และสานต่อความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมธัญกาฬ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศต้อนรับผู้บริหารจาก Beijing Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน