พิธีเปิดโครงการอบรมการประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน

ประกันคุณภาพ – รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน จัดโดย สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการอบรมการประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน