พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 23 เม.ย. 2555 (เช้า)

 
ภาพถ่ายโดย: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย