ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 22 เม.ย. 2555 (เช้า)

 

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี