ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 21 เม.ย. 2555 (เช้า)

 

ภาพถ่ายโดย :  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี