ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 20 เม.ย. 2555 (บ่าย)

 

ภาพถ่ายโดย :  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี