ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ลงนามความร่วมมือเครือข่าย มทร. 8 แห่ง วันที่ 17 ตุลาคม 2561

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ลงนามความร่วมมือเครือข่าย มทร. 8 แห่ง วันที่ 17 ตุลาคม 2561

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และแถลงข่าว “การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง (Program based Research)” ระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ณ ห้องประชุมกมลมาศ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี