งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เตรียมความพร้อม – นายผล ดำธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานการประชุมจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร่วมกับกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง และจังหวัดปทุมธานี  ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มทร.ธัญบุรี