รับมอบทุนสนับสนุนการศึกษาจาก นายฮายาโตะ อิชิตะ

รับมอบทุน – นายวิรัช โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับมอบทุนสนับสนุนการศึกษาจาก นายฮายาโตะ อิชิตะ กรรมการบริหาร บริษัท นิชชิน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา และทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี