รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “ชีวิตสุขเกษมหลังเกษียณ”

ร่วมมือ – นายพงซพิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เป็นประธานเปิดโครงการ “ชีวิตสุขเกษมหลังเกษียณ”

โดยมี แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์

เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ชั้น 6 มทร.ธัญบุรี