พิธีลงนามความร่วมมือด้านทุนที่พักอาศัยเพื่อการศึกษาของนักศึกษา

ร่วมมือ – นายวิรัช โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือด้านทุนที่พักอาศัยเพื่อการศึกษาของนักศึกษา ระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) โดยให้ทุนที่พักอาศัยแก่นักศึกษาที่ประพฤติดี แต่ขาดแคลนที่พักระหว่างการศึกษา ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี