พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ชมผลงานสิ่ง ประดิษฐ์ เครื่องต้นแบบตัดขวดและยึดเป็นเส้นด้าย

ชมผลงาน – พล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรี ชมผลงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องต้นแบบตัดขวดและดึงยืดเป็นเส้นด้าย แปลงขยะพลาสติกเป็นเส้นด้าย สู่ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ผลงานของอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.ธัญบุรี ในงาน “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0” ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง