พลอากาศเอกประจิน จั่นตองฯ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร แก่ นักวิจัยมทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 61

พลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่  นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ไปคว้ารางวัลจากงาน “46th International Exhibition of Inventions Geneva ” สมาพันธรัฐสวิส ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี