รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ 28 ธ.ค. 2560

ลงนามบันทึกความเข้าใจ – รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และพลเอกธงชัย สาระสุข ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและโครงการประชารัฐ ณ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี