รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 25 ธ.ค. 2560

ลงนามความร่วมมือ – รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี และคุณอังคณารัตน์ พุมมา ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนู แฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด      ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อพัฒนานักศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี