บรรยากาศการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และการตรวจสุขภาพ 29 เม.ย.2561

ตรวจสุขภาพ – บรรยากาศการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และการตรวจสุขภาพ ประจำประการศึกษา ๒๕๖๑  ณ หอประชุมใหญ่ และโรงยิมเนเซียม  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี