รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดี มทร. ธัญบุรี เป็นประธานกล่าวปิดโครงการ “Learning Express” 2 เม.ย. 2561

ปิดโครงการ – รศ.ดร.ณฐา  คุปตัษเฐียร  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานกล่าวปิดโครงการ และมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ “Learning Express”   ณ ห้องประชุม อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี