ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสภาการพยาบาล 29 มี.ค. 2561

ตรวจเยี่ยม – ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสภาการพยาบาล  ในการเข้าตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อประเมินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกำหนดไว้  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี