รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดีฯ เป็นประธานเปิดโครงการ “Learning Express” 26 มี.ค. 2561

Learning Express – รศ.ดร.ณฐา  คุปตัษเฐียร  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการ “Learning Express” โดยมีนักศึกษาจาก มทร.ธัญบุรี และ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ เข้าร่วมโครงการ  ณ ห้องประชุม อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี