นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการแสดงแฟชั่นโชว์และนิทรรศการ เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2560

นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์  จัดการแสดงแฟชั่นโชว์และนิทรรศการ เพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาการจัดนิทรรศการและการแสดงแฟชั่นโชว์  ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี