ภาพบรรยากาศโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 24-27 พ.ค. 2560

ภาพบรรยากาศโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 24-27 พ.ค. 2560 ณ ห้องประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี