นำเสนอนโยบาย แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2560

ผู้ตอบรับการทาบทามและผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบ  นำเสนอนโยบาย แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และเปิดโอกาสให้ประชาคมร่วมรับฟัง  ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี