ภาพบรรยากาศการตรวจสุภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 29-30 เม.ย. 2560

ภาพบรรยากาศการตรวจสุภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 29-30 เม.ย. 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี