นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักวิจัย งาน “45th International Exhibition of Inventions Geneva ”

นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ  นายกสภามหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดี มทร.ธัญบุรี  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักวิจัย มทร.ธัญบุรี ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง  จากงาน “45th International Exhibition of Inventions Geneva ”

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี