มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดพิธี “ราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย” เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดพิธี “ราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย” เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  จัดพิธี “ราชมงคลสืบสานสงกรานต์ไทย” เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามและเพื่อแสดงกตเวทิตาจิตแด่อดีตอธิการบดี อดีตรองอธิการบดี อดีตคณบดี และอธิการบดี ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี