ผู้สื่อข่าวรายการข่าว 3 มิติ ทางช่อง 3 ผู้สื่อข่าว NEW TV และผู้สื่อข่าว MSS เคเบิ้ลทีวี ถ่ายทำและสัมภาษณ์ รศ.ดร.สมพร ธุรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560

ผู้สื่อข่าวรายการข่าว 3 มิติ ทางช่อง 3 ผู้สื่อข่าว NEW TV และผู้สื่อข่าว MSS เคเบิ้ลทีวี ถ่ายทำและสัมภาษณ์ รศ.ดร.สมพร ธุรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560

ผู้สื่อข่าวรายการข่าว 3 มิติ ทางช่อง 3 ผู้สื่อข่าว NEW TV และผู้สื่อข่าว MSS เคเบิ้ลทีวี ถ่ายทำและสัมภาษณ์ รศ.ดร.สมพร ธุรี อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังปริศนาธรรม 3 มิติ ณ วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี