ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติ 2017 CDIO Asian Regional Meeting

ดร.สุภัทร  จำปาทอง  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติ 2017 CDIO Asian Regional Meeting เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

ดร.สุภัทร  จำปาทอง  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติ 2017 CDIO Asian Regional Meeting โดยมี รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ จัดโดย มทร.ธัญบุรี และคณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี