รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้และธรรมาภิบาลฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้และธรรมาภิบาลฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้และธรรมาภิบาล และแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุมกาสะลอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี