นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมทร.ธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมผู้นำนักศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2560

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมทร.ธัญบุรี  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมผู้นำนักศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2560

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมผู้นำนักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ ๖-๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี และศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์สปา จ.สระบุรี

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี