ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด และ ดร.วิชัย พยัคฆโส รองอธิการบดีฯมทร.ธัญบุรี ร่วมพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรในการผลิต N-SAVE

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด และ ดร.วิชัย  พยัคฆโส  รองอธิการบดีฯมทร.ธัญบุรี  ร่วมพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรในการผลิต N-SAVE

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด และ ดร.วิชัย  พยัคฆโส  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ร่วมพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรในการผลิต “N-SAVE” ระหว่าง มทร.ธัญบุรี และบริษัท เอ็นอาร์จี อินโนเวชั่น จำกัด  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี