รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีฯมทร.ธัญบุรี รับมอบธงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีฯมทร.ธัญบุรี  รับมอบธงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย   ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  รับมอบธงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2560

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี