ภาพบรรยากาศ โครงการเทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2560

ภาพบรรยากาศ โครงการเทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย ชั้น 1 ตึกสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560

ภาพบรรยากาศ โครงการเทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย ชั้น 1 ตึกสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2560

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี