ภาพบรรยากาศโครงการ การจัดการความรู้ภายในมทร.ธัญบุรี (Knowledge Management) ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560

ภาพบรรยากาศโครงการ การจัดการความรู้ภายในมทร.ธัญบุรี (Knowledge Management) ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560

โครงการ การจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Knowledge Management) ระยะที่ 1 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี