รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีฯ เป็นประธานเปิดงาน “ราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ ๖๐ ” เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีฯ  เป็นประธานเปิดงาน  “ราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ ‘๖๐ “

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดงาน  ราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ ‘๖๐ (ตลาดแรงงาน) โดยมีบริษัทเข้าร่วมโครงการกว่า ๑๐๐ บริษัท ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี