นักศึกษาแจกน้ำมนต์สงกรานต์ให้กับประชาชน เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554